Our Good Neighbor,

Your Great Barber!

鄰居與鄰同樂優惠

由於每一樣好既野都有保質期
所以好既髮型同樣會有架,
鄰居貼心為每一位支持我地
既每一位再度推出優惠回饋
你地,只要在同一個份內
在本店消費第二次,即可享有
全單9折優惠,如貴客在同月份
內消費第三次可享有全單85折
優惠!但必須自行網上預約
以上優惠太子店觀塘店
同步推出!如有任何疑問,請與該店職員查詢!

Publish Time: 2018-03-24 11:46